Friday, August 24, 2018


אוצר המילים הוא המלך!

העברית שלי עדיין מצומצמת למדי, אבל אלה שהכירו אותי לפני חמש שנים באולפן, ישמו לב שהעברית שלי השתפרה מאוד מאז!. וכשאני עונה להם, הם תמיד נראים מופתעים כשאני אומר שאני למדתי עברית רק כשעזבתי את האולפן

רוב החברים העולים שלי נוטים להסכים. באולפן למדנו רק שני שיעורים בנושא אוצר המילים ושאר הלימוד התמקד בדקדוק שנלמד בעברית. הרבה מורים עדיין לא מבינים את הבעייתיות בכך, וחושבים שרק על ידי לימוד  בשפת האם אנשים ילמדו את השפה כמו קסם. במציאות זה לא כך. לדוגמא: אתה נוסע לטיול בסין, ואתה לא יודע סינית, ואתה מחליט ללמוד סינית. אחרי יומיים כל הקורס מתמקד בדקדוק והם מלמדים אותו בסינית! נחש מה? אלא אם כן יש לך כישרון מיוחד, אתה  לא תלמד הרבה סינית, אלא, אתה בסופו של דבר תצא עם כאב ראש! כמו שלי קרה. .

לכן, חשוב ללמוד ולהעשיר את אוצר המילים באנגלית  וזה חייב לבוא לפני דקדוק, וגם כאשר אנו מתקדמים אנו חייבים להמשיך לעבוד על זה. עם זאת, לימוד מילים לבד אינו יעיל. אנחנו יכולים להעשיר את אוצר המילים באופן משמעותי גם כאשר הם אנחנו מתרגלים דיבור, קוראים או צופים בסרט. ניתן להשתמש בכרטיסיות פלאש, לזכור מילים חשובות ולהעשיר את אוצר  המילים.
      שלך ביחד.  מה שצריך זה לבנות את אוצר המילים שלך ואת כישורי הקריאה 


 לשיפור אוצר המילים וכישורי הקריאה שלך לחץ על הקישור הבא: ללמוד בגרות